Häät

Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.
(1 Kor. 13:13) 

Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä avioliitolle pyydetään kolmiyhteisen Jumalan siunaus. Vihittävät jättävät yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon.

Norjan suomalaispappi voi vihkiä kirkollisesti avioliittoon. Vihkimisen edellytyksenä on, että ainakin toinen vihittävistä on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja että avioliiton esteiden tutkinta on tehty Suomessa. Jos vain toinen puolisoista kuuluu kirkkoon, on mahdollista järjestää avioliiton siunaaminen.

On hyvä huomata, että avioliiton solmimisessa ulkomailla vaikuttavat usein monen eri valtion lainsäädännöt. Siksi kannattaa ottaa yhteyttä suomalaispappiin ja keskustella hänen kanssaan erilaisista mahdollisuuksista.

 

Hääkimppu.