Kirkkoneuvosto

Norjan suomalaisen seurakunnan kirkkoneuvosto koostuu papin lisäksi viidestä jäsenestä ja kahdesta varajäsenestä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi. Se huolehtii vuosikokouksen päätösten toimeenpanosta ja päättää seurakunnan toiminnasta. Kirkkoneuvosto kokoontuu neljä–viisi kertaa vuodessa.

Uusi kirkkoneuvosto valittu 2.11.2017