Kirkonkokous • Kyrkostämma

to 2.11. kello 18.00 - kello 20.00

Margareta-kirkko

Tervetuloa sääntömääräiseen kirkonkokoukseen!

Norjan suomalaisen evankelis-luterilaisen seurakunnan sääntömääräinen kirkonkokous pidetään torstaina 2.11.2017 klo 18.00 Margaretakirkon lukusalissa, Hammersborg torg 8, 0179 Oslo. Kokouksessa valitaan seurakunnalle kirkkoneuvosto vuosille 2017–2019. Vaalitoimikunnan muodostavat Raija Munsterhjelm ja Katri Pöysä.

Äänioikeus on jokaisella Norjassa asuvalla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenellä, joka edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä on täyttänyt 18 vuotta. Kirkkoneuvoston jäseneksi voidaan valita ainoastaan äänioikeutettu, konfirmoitu seurakunnan jäsen. Vaalikokouksessa saa jokainen äänioikeutettu oman äänensä lisäksi äänestää yhdellä valtakirjalla, josta tulee ilmetä mihin seurakuntaan valtuuttaja Suomessa kuuluu.

Kirkonkokouksen asiakirjat 2.11.2017

 

Kallelse till ordinarie kyrkostämma

Den ordinarie kyrkostämman för den finländska evangelisk-lutherska församlingen i Norge hålls på torsdagen den 2 november 2017 klockan 18.00 i Margaretakyrkans läserum, Hammersborg torg 8, 0179 Oslo. På mötet väljs församlingens kyrkoråd för åren 2017–2019. Valnämnden utgörs av Raija Munsterhjelm och Katri Pöysä.

Rösträtt har varje medlem i Finlands evangelisk-lutherska kyrka som är bosatt i Norge och som fyllt 18 år före utgången av det föregående kalenderåret. Till medlem i kyrkorådet kan endast väljas en röstberättigad, konfirmerad medlem i församlingen. På valmötet får varje röstberättigad rösta med sin egen röst och med en fullmakt. Av fullmakten ska framgå till vilken församling fullmaktsgivaren tillhör i Finland.

Dokumenten till kyrkostämman 02.11.2017


Katso myös

ke 26.9. klo 11.00 -13.00

Margareta-kirkko

Oslo: Suomalainen vauvakerho

Vauvakerhossa alle vuoden ikäisillä vauvoilla ja heidän vanhemmillaan on mahdollisuus tutustua toisiin ja opetella suomalaisia lauluja ja leikkejä.
ke 3.10. klo 11.00 -13.00

Margareta-kirkko

Oslo: Suomalainen vauvakerho

Vauvakerhossa alle vuoden ikäisillä vauvoilla ja heidän vanhemmillaan on mahdollisuus tutustua toisiin ja opetella suomalaisia lauluja ja leikkejä.
ke 10.10. klo 11.00 -13.00

Margareta-kirkko

Oslo: Suomalainen vauvakerho

Vauvakerhossa alle vuoden ikäisillä vauvoilla ja heidän vanhemmillaan on mahdollisuus tutustua toisiin ja opetella suomalaisia lauluja ja leikkejä.