Tietoa muutoksista

Uusi jäsenrekisteri 1.1.2017 – Norjan suomalaisen seurakunnan jäsenten pitää vahvistaa jäsenyytensä kirjallisesti.

Pohjoismaisilla seurakunnilla edessä uusien jäsenrekistereiden rakentaminen

Norjan kulttuuriministeriö (Kulturdepartementet) on muuttanut Norjassa toimivien pohjoismaisten kirkkojen tukikäytännön.

Julkista tukea maksetaan vuoden 2017 alusta lähtien pohjoismaisten kansankirkkojen Norjassa toimiville seurakunnille vain niistä jäsenistä, jotka ovat ”aktiivisesti ilmaisseet” jäsenyytensä. Kaikkien jäsenten täytyy omalla allekirjoituksellaan vahvistaa tahtovansa olla suomalaisen seurakunnan jäsen ja palauttaa lomake postitse seurakunnalle.

Norjassa ei ole erillistä kirkollisveroa. Norjan kirkko saa perustuslaissa määritellyn asemansa vuoksi rahoituksen suoraan valtiolta. Lisäksi “uskonnolliset ja elämänkatsomukselliset yhteisöt” voivat anoa taloudellista tukea verorahoista.

Aiemmin tuen saanti on perustunut Väestörekisterikeskukselta tilattuun luetteloon Norjassa asuvista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenistä. Tämän Norjan viranomaisten kanssa sovitun käytännön mukaisesti ovat toimineet myös Ruotsin kirkko ja Islannin kansalliskirkko.

Kulttuuriministeriö ilmoitti kesällä 2016, että naapurivaltioiden viranomaisten toimittamat jäsenluettelot eivät enää kelpaa jäsenrekistereiksi. Ruotsalaisten ja islantilaisten tavoin joudumme nyt rakentamaan Norjan suomalaiselle seurakunnalle uuden jäsenrekisterin.

Suomalaisen seurakunnan toiminta on riippuvainen Norjan valtion tuesta. Siksi pyydämme Norjassa vakituisesti asuvia Suomen kirkon jäseniä vahvistamaan jäsenyytensä. Näin voimme myös tulevaisuudessa toimia Norjassa asuvien suomalaisten hyväksi.

Anssi Elenius
Pappi

(Kirkonkukko-lehti 2/2016, syyskuu)

Vuoden 2016 loppuun asti voimassa ollut käytäntö

Suomen kirkon jäsen – Norjassa suomalaisen seurakunnan jäsen

Seurakunnan jäseniä ovat Norjassa vakituisesti asuvat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Suomessa ulkomaille muuttaneet kirkon jäsenet merkitään poissaoleviksi jäseniksi niissä seurakunnissa, joiden alueella he viimeksi asuivat Suomessa.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus toimittaa Norjan suomalaisen seurakunnan jäsenluettelon kerran vuodessa. Kirkkohallituksen pyynnöstä Suomen valtion väestörekisterikeskus kokoaa tiedoistaan ne Suomen kirkon jäsenet, jotka asuvat vakinaisesti Norjassa. Seurakunta anoo vuosittain Norjassa toimintatukea lähettämällä Suomesta saadun jäsenluettelon Norjan viranomaisille (Fylkesmannen i Oslo og Akershus). Norjan lainsäädännön puitteissa uskonnolliset yhteisöt voivat saada valtiollista ja kunnallista tukea anomuksen perusteella toiminnalleen.

Norjan suomalainen seurakunta ei pidä omia kirkonkirjoja, vaan lähettää ilmoituksen kirkollisista toimituksista kuten kasteesta, avioliittoon vihkimisestä ja hautaan siunaamisesta jäsenen omaan kotiseurakuntaan Suomessa.