Vuosikokous – puhelinkokous

ke 18.3. kello 18.00

Vuosikokouksessa jokaisella 18 vuotta täyttäneellä seurakunnan jäsenellä on oikeus äänestää ja asettua ehdolle vaaleissa. Saat ohjeet puhelinkokousta varten, kun otat yhteyttä seurakunnan toimistoon.

Kutsu vuosikokoukseen

Norjan suomalaisen seurakunnan jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen keskiviikkona 18.3.2020 klo 18.00. Paikkana on Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, 0151 Oslo.

Vuosikokous käsittelee seuraavat sääntöjen määräämät asiat:
• Vuosikertomus 2019
• Tarkastettu tilinpäätös 2019
• Toiminnan ja talouden suunnitelma 2020
• Valinnat:
- Kirkkoneuvostoon kahden vuoden kaudeksi kaksi jäsentä ja yksi varajäsen
- Vaalitoimikunta
- Valtion laillistaman tilintarkastajan valinta

Jäsenillä on mahdollisuus pyytää vuosikokouksessa käsiteltäväksi myös jokin muu asia. Tällainen aloite toimitetaan kirkkoneuvostolle kirjallisesti viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Vuosikokoukseen voi osallistua myös sähköisten viestintävälineiden avulla, kun seurakunnan toimiston kanssa on sovittu teknisistä ratkaisuista viimeistään viikko ennen kokousta.

Kokousasiakirjat ovat saatavissa viikkoa ennen vuosikokousta seurakunnan toimistosta.

Oslo, 11.2.2020

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja (styreleder) Riitta Helgestad