Vuosikokous 2021

to 11.3. klo 18.00
Seurakunnan logo.

Ilmoittautuminen on päättynyt

Vuosikokous toteutetaan sähköisesti (Zoom) ja jäsenet voivat ilmoittautua kokoukseen tällä verkkosivulla.

Kokouksen asialista

1. Kokouksen avaaminen
2. Valitaan vuosikokoukselle puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vuosikertomus 2020
6. Tarkastettu tilinpäätös 2020
7. Toiminnan ja talouden suunnitelma vuodeksi 2021
8. Valinnat:
- Kirkkoneuvoston puheenjohtaja kahden vuoden kaudeksi
- Jäsen kirkkoneuvostoon kahden vuoden kaudeksi
- Jäsen kirkkoneuvostoon kahden vuoden kaudeksi
- Varajäsen kirkkoneuvostoon kahden vuoden kaudeksi
- Vaalitoimikunta seuraavaa vuosikokousta varten
- Valtion laillistama tilintarkastaja vuodeksi 2021
9. Kokouksen päättäminen

Seurakunnan toimisto lähettää kokousasiakirjat ja ohjeet osallistumiseen sähköisesti viikkoa ennen vuosikokousta.