Häät

Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.
(1 Kor. 13:13)

Avioliiton solmimisessa ulkomailla vaikuttavat monen eri valtion lainsäädännöt. Tällä sivulla kerrotaan Norjaa koskevat perusasiat. Vihkimistä Norjassa suunnittelevan kannattaa keskustella suomalaispapin kanssa erilaisista mahdollisuuksista.

Suomalaispapin mahdollisuudet toimia vihkijänä

Norjan suomalaisen seurakunnan papille on myönnetty oikeus vihkiä kirkollisesti Suomen lainsäädännön mukaiseen avioliittoon. Tämä Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä vihkioikeus antaa suomalaispapille mahdollisuuden vihkiä Norjan valtion alueella.

Lisäksi Norjan suomalaisella seurakunnalla on Norjan valtion myöntämä vihkioikeus. Suomalaispappi voi siten vihkiä kirkollisesti avioliittoon myös Norjan lainsäädännön mukaisesti. Tämä mahdollisuus on hyvä huomioida, kun toinen puolisoista on esim. Norjan kansalainen.

Suomen kirkkohallituksen ohjeita: Naimisiin ulkomailla


Vihkipaikan suunnittelu ja varaaminen

Norjalaiset solmivat avioliittonsa joko kirkossa tai oikeustalossa (tingrett). Siksi myös suomalaisten kirkollinen avioliittoon vihkiminen on käytännöllisintä järjestää kirkkotilassa.

Jos vihkimisen toivotaan tapahtuvan muualla kuin kirkkorakennuksessa (vaikkapa ulkona) on vihkiparin varauduttava itse hankkimaan tarvittavat luvat norjalaisilta viranomaisilta. Joillakin seuduilla vihkipaikat on luetteloitu, joten yhteydenotto Norjan suomalaisen seurakunnan toimistoon auttaa vihkipaikan etsinnässä.


Kustannukset vaihtelevat jäsenyyden ja paikan mukaan

Kirkollisista toimituksista ei peritä toimitusmaksua Norjan suomalaisen seurakunnan jäseniltä. Kun suomalaispappi matkustaa Norjan suomalaisen seurakunnan jäsenen luokse Norjassa, huolehtii seurakunta suomalaispapin matkustamisen kustannuksista.

Silloin kun muut kuin Norjassa vakituisesti asuvat seurakunnan jäsenet pyytävät suomalaispapin kirkolliseen toimitukseen, tulee heidän maksaa Norjan suomalaiselle seurakunnalle papin matkakustannukset Oslosta kirkollisen toimituksen paikkakunnalle. Esimerkiksi Lofooteilla tapahtuvan vihkimisen matkakustannukset ovat vähintään 7500 Norjan kruunua.

Oslossa vihkiminen onnistuu parhaiten Margareta-kirkolla. Myös hääjuhlaa varten on mahdollisuus vuokrata eri kokoisia tiloja:

Margareta-kirkko


 

 

 

 

Hääkimppu.