Vuosikokous (årsmøte)

Suomalaisen seurakunnan ylin päättävä elin on vuosikokous.
Se kokoontuu vähintään kerran vuodessa maaliskuun loppuun mennessä.