Vuosikokous

Norjan suomalaisen seurakunnan ylin päättävä elin on vuosikokous. Se kokoontuu vähintään kerran vuodessa maaliskuun loppuun mennessä.

Vuonna 2021 vuosikokous järjestetään torstaina 11.3.2021 klo 18.

Kokouksen asialista

 1. Kokouksen avaaminen
   
 2. Valitaan vuosikokoukselle puheenjohtaja, sihteeri,
  kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
   
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
   
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
   
 5. Vuosikertomus 2020
   
 6. Tarkastettu tilinpäätös 2020
   
 7. Toiminnan ja talouden suunnitelma vuodeksi 2021
   
 8. Valinnat:
  • Kirkkoneuvoston puheenjohtaja kahden vuoden kaudeksi
   Vaalitoimikunta ehdottaa: Riitta Helgestad, Hamar
    
  • Jäsen kirkkoneuvostoon kahden vuoden kaudeksi
   Vaalitoimikunta ehdottaa: Hanna Karlsson, Ullensaker
    
  • Jäsen kirkkoneuvostoon kahden vuoden kaudeksi
   Vaalitoimikunta ehdottaa: Sanna Frew, Oslo
    
  • Varajäsen kirkkoneuvostoon kahden vuoden kaudeksi
   Vaalitoimikunta ehdottaa: Eeva Jansson, Bergen
    
  • Vaalitoimikunta seuraavaa vuosikokousta varten
    
  • Valtion laillistama tilintarkastaja vuodeksi 2021

    
 9. Kokouksen päättäminen