Kirkkoneuvosto 2019

Riitta Helgestad, Hamar, puheenjohtaja

Hanna Karlsson, Ullensaker

Kirsti Kuosa, Tromssa

Minna Laru, Trondheim, varapuheenjohtaja

Birgit Tirkkonen Toft, Oslo

Varajäsenet:

Eeva Jansson, Bergen

Tarja Kröger, Oslo