Vuosikertomus 2021

Hyväksytty vuosikokouksessa 22.3.2022

1 Norjan suomalainen seurakunta ja sen jäsenet

Norjan suomalainen seurakunta on osa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkosuomalaistyötä. Seurakunta perustettiin vuonna 1994 Norjan ja Suomen valtioiden ja kirkkojen edustajien neuvottelujen tuloksena. Se toimii uskonnollisena yhteisönä koko maan alueella Norjan lainsäädännön mukaan.

Seurakunnan jäseniä voivat olla Norjassa vakituisesti asuvat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Koska Norjassa ei kerätä erillistä kirkollisveroa, saavat uskonnolliset yhteisöt anomuksen perusteella valtion ja kuntien tukea toiminnalleen. Kirkkohallitus toimittaa Suomen valtion Digi- ja väestötietoviraston (DVV) avulla luettelon niistä Suomen kirkon jäsenistä, jotka asuvat vakinaisesti Norjassa. Kesällä 2016 Norjan kulttuuriministeriö ilmoitti lopettavansa pelkästään väestörekisteriluetteloon perustuvan tukikäytännön. Tämä päätös koskee ainoastaan Ruotsin, Islannin ja Suomen luterilaisten kansankirkkojen seurakuntia, jotka työskentelevät Norjassa vakituisesti asuvien jäsentensä hyväksi.

Siksi Kirkkohallituksen luettelon perusteella on otettu yhteyttä kaikkiin jäseniin ja pyydetty heitä vahvistamaan jäsenyytensä Norjan viranomaisten vaatimalla tavalla. Vuodesta 2017 lähtien valtiontukea on saatu vain niistä jäsenistä, jotka kesän 2016 jälkeen ovat henkilökohtaisesti vahvistaneet haluavansa olla myös Norjan suomalaisen seurakunnan jäseniä. Vuoden 2021 alussa seurakunnalla oli Norjan valtion ja kuntien tukeen oikeuttavia jäseniä 2206.

Seurakunnan jäsenrekisterin mukaan Norjassa vakituisesti asuvista Suomen kirkon jäsenistä on vuoden 2021 päättyessä 2571 vahvistanut jäsenyytensä Norjan suomalaisessa seurakunnassa. Se on 62 % vuonna 2016 valtiontukeen oikeuttaneiden jäsenten määrästä (4117).


2 Vuosikokous, kirkkoneuvosto ja seurakunnan vuokratilat

2.1 Vuosikokous [Årsmøte]

Norjan suomalaisen seurakunnan vuosikokous pidettiin pandemian vuoksi etäkokouksena (Zoom ja puhelin) 11.3.2021. Vuonna 2019 hyväksytty vuosikokouksen ohjesääntö antaa mahdollisuuden osallistua vuosikokoukseen sähköisten viestintävälineiden avulla.

2.2 Kirkkoneuvosto [Styre]

Kirkkoneuvoston jäsenet olivat vuonna 2021 vuosikokouksen jälkeen:

Riitta Helgestad, Hamar – puheenjohtaja [styreleder]
Sanna Frew, Oslo
Hanna Karlsson, Ullensaker
Kirsti Kuosa, Tromssa
Minna Laru, Trondheim – varapuheenjohtaja
Anssi Elenius, Oslo, suomalaispappi – sihteeri [daglig leder]

Lisäksi kirkkoneuvostolla oli kaksi varajäsentä:

Jouni Carlsson, Nittedal
Eeva Jansson, Bergen

Kirkkoneuvosto kokoontui vuonna 2021 kahdeksan kertaa: 19.1., 1.3., 20.4., 12.5., 31.5., 17–19.9., 24.10. ja  25.11.2021.

Pandemian vuoksi kirkkoneuvosto piti pääasiassa etäkokouksia. Syyskuussa pystyttiin järjestämään kokousseminaari Trondheimissa ja lokakuun kokous pidettiin Oslossa.

2.3 Seurakunnan käytössä olleet vuokratilat

Keväästä 2017 lähtien seurakunnan toimisto on sijainnut vuokratiloissa Norjan kirkon hallintorakennuksessa (Kirkens hus, Oslo). Suomalaisen seurakunnan työ hyötyy läheisestä yhteydestä Norjan kirkkoon. Siksi vuokrasopimusta on jatkettu ja tehty sopimus toimistotilojen siirtymisestä suunnitteilla olevaan uuteen Kirkon taloon. Uusi talo valmistunee vuoden 2025 alussa.

Oslossa tavanomaisesti noin kerran kuussa järjestettäviä jumalanpalveluksia ja muuta toimintaa varten vuokrattiin perinteiseen tapaan ruotsalaisen Margareta-kirkon tiloja. Ryhmien kokoontumisista maksettiin tilaisuuksien määrän mukaan. Kun valtiolliset tai paikalliset rajoitukset estivät kokoontumiskerran, siitä ei tullut maksettavaksi vuokraa.

Bergenissä (Nykirken menighetshus) on vuokrattu pääsääntöisesti joka viikko vuoden 2019 alusta seurakuntatilat lastenkerhon kokoontumista varten.

Muualla Norjassa tapahtuvia kirkollisia toimituksia, jumalanpalveluksia ja muita tilaisuuksia varten vuokrattiin tarpeen mukaan ensisijaisesti Norjan kirkon seurakuntien tiloja. Joskus tiloista ei ole tarvinnut lainkaan maksaa vuokraa.

2.4 Jäsenrekisterin ylläpito ja seurakunnan viestintä

Seurakunnan toimistossa seurakuntasihteerin tehtäviä hoitanut Hanna Blomqvist irtisanoutui keväällä ja työsuhde päättyi 31.7.2021. Kirkkoneuvosto päätti, että aiemmin suunniteltua jäsenkampanjaa varten toteutetaan määräaikainen projekti, johon palkataan kaksi jäsensihteeriä. Rekrytointi tapahtui keväällä ja jäsensihteerit Mia Moss ja Anniina Reinholdtsen aloittivat 1.9.2021. Projektin tarkoituksena on varmistaa, että kaikki Norjassa asuvat Suomen kirkon jäsenet ovat tietoisia heille kuuluvasta kirkon tuesta. Syksyn aikana jäsensihteerit ovat ottaneet yhteyttä kirjeitse ja puhelimitse niihin, jotka eivät vielä olleet vahvistaneet jäsenyyttään Norjan suomalaisessa seurakunnassa. Kirkkoneuvosto on päättänyt jatkaa määräaikaista jäsenprojektia siten, että se päättyy 31.3.2022.

Ajankohtaisista asioista tiedotettiin seurakunnan verkkosivulla (finskekirken.no) ja seurakunnan Facebook-sivua päivitettiin säännöllisesti.

Seurakunnan jäsenlehti, Kirkonkukko–Kyrktuppen, ilmestyi huhtikuussa ja marraskuussa. Lehti postitettiin niihin koteihin, joissa asuu jäsenyyden vahvistaneita Suomen kirkon jäseniä. Painos oli 3000 kpl.

2.5 Taloudenhoito

Suomalaispappi (daglig leder) ja kirkkoneuvoston puheenjohtaja (styreleder) ovat vastanneet seurakunnan tilien käytöstä.

Seurakunnan kirjanpidon on hoitanut BDT Viken Regnskap AS. Vuoden alussa otettiin käyttöön sähköinen kirjanpitojärjestelmä, joka vähentää toimistossa tehtäviä rutiineja.

Tilintarkastuksesta on vastannut BDO AS (statsautorisert revisor Erik H. Lie).

 

3 Seurakunnan tapahtumat ja suomalaispapin työ

3.1 Jumalanpalvelukset ja muu toiminta eri puolilla maata

Päätökset tilaisuuksien toteuttamisesta tehtiin seuraten viranomaisten määräyksiä, Norjan ekumeenisen neuvoston ohjeita ja paikallista tautitilannetta. Vuonna 2021 pystyttiin tautitilanteen aiheuttamien rajoitusten vuoksi toteuttamaan noin puolet tavanomaisesta määrästä jumalanpalveluksia. Perinteisiä adventtikirkkoja joululauluineen voitiin toteuttaa vuodesta 2020 poiketen myös tarjoamalla kirkkokahvit kakkuineen.

Oslossa vuonna 2017 aloitettu vauvakerho kokoontui jälleen syksystä lähtien kerran  viikossa Margareta-kirkon lukusalissa. Suomalainen kuoro ei ole pystynyt kokoontumaan.

Bergenissä suomalaisesta lastenkerhosta huolehti vapaaehtoisesti Katrin Sofia Heyland. Myös Bergenissä kerho on kokoontunut verkossa silloin, kun Nykirkenin seurakuntatalo on ollut suljettuna.

Tilasto vuoden 2021 jumalanpalveluksista ja muista tapahtumista on liitteenä.

3.2 Kirkolliset toimitukset ja äidinkielinen sielunhoito

Seurakunnan jäsenillä ja heidän läheisillään on mahdollisuus pyytää suomalaispappi toimittamaan kirkollisia toimituksia. Kun suomalaispappi tulee Norjan suomalaisen seurakunnan jäsenen luokse Norjassa, huolehtii seurakunta matkustamisen kustannuksista.

Norjan suomalaispappina kesästä 2015 alkaen toiminut pastori Anssi Elenius toimitti vuoden 2021 aikana eri puolilla Norjaa seitsemän kastetta, kaksi avioliittoon vihkimistä ja kaksi hautaan siunaamista. Paikan päällä osallistuneiden lukumäärä jäi tavanomaista pienemmäksi, mutta lähes aina toimitusta pystyi seuraamaan seurakunnan jäsenten omien etäyhteyksien avulla. Kirkollisissa toimituksissa ja niiden valmistelussa käytettiiin useita eri kieliä: suomi, ruotsi, norja, englanti ja saksa. Syksyllä 2021 erityisesti kasteiden määrä lisääntyi, mutta pandemian vuoksi niitä jouduttiin siirtämään myöhempään ajankohtaan.

Suomalaispappi vieraili pyydettäessä myös vankilassa, sairaalassa tai hoitolaitoksessa olevien suomalaisten luona. Henkilökohtaisessa sielunhoidossa seurakuntalaiset saivat omalla äidinkielellään pastoraalista apua elämänsä haasteisiin.

3.3 Vapaaehtoiset ja tärkeimmät yhteistyötahot

Kirkkokahvien järjestelyissä Oslossa auttaa tavanomaisesti noin 10 henkeä. Lisäksi kaksi vapaaehtoista on toiminut suntiona. Muualla maassa tapahtumien toteuttamiseen osallistuu yleensä noin 80 vapaaehtoista.

Norjan suomalaisen seurakunnan tärkeimmät yhteistyötahot olivat vuonna 2021:
• Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus, ulkosuomalaistyön yksikkö
• Suomen Oslon suurlähetystö
• Eri puolilla Norjaa toimivat suomalaiset seurat ja norjalais-suomalaiset yhdistykset
• Svenska kyrkan i Norge (Margaretakyrkan i Oslo)
• Den islandske menigheten i Norge
• Den norske kirke
• Ruotsin kirkon suomenkielinen työ
• Norges kristne råd
• Suomalais–norjalainen kulttuuri-instituutti (FINNO, Finsk-norsk kulturinstitutt)