Ristiäiset – kaste Norjassa

Kastepäivän sopiminen

Ristiäisten valmistelu kannattaa aloittaa soittamalla suoraan Norjan suomalaispapille. Kaikille juhlavieraille sopivan kastepäivän löytäminen voi olla haaste. Koska lapsen nimi päätetään Norjassa heti syntymän yhteydessä, ei kasteella ole niin kova kiire kuin Suomessa.

 

Kastepaikka ja suunnittelu

Kaste voidaan järjestää kirkossa, kappelissa tai kotona. Suomalaispappi suunnittelee kastejuhlan yhdessä vanhempien kanssa ja poikkeaa mahdollisuuksien mukaan kastekeskustelua varten myös kotona. Kastetoimituksessa voidaan käyttää monia eri kieliä koolla tulevan seurakunnan mukaan – ilman että kastetilaisuudesta tulee liian pitkä. Juhlaan voidaan liittää myös kodin siunaaminen.

 

Missä kirkon jäseneksi?

Lapsen huoltajat päättävät lapsen kuulumisesta kirkkoon. Pääsääntöisesti kastettu liittyy Norjan suomalaiseen seurakuntaan ja hänestä tulee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Kaste kirjataan Suomessa vanhempien (tai toisen vanhemman) kotiseurakunnassa (nk. poissaoleva jäsen).

Kun lapsi halutaan liittää Norjan kirkkoon tai muuhun kristilliseen yhteisöön, kannattaa eri mahdollisuuksista keskustella suomalaispapin kanssa.

 

Asiakirjat – kysy papilta, mitä tarvitsette

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi liitettäessä lapsella täytyy olla:

Suomalaispappi neuvoo tarvittavien todistusten saamisessa.

Kun suomalaispappi tulee Norjan suomalaisen seurakunnan jäsenen luokse Norjassa, huolehtii seurakunta matkustamisen kustannuksista.

Pastori Anssi Elenius toimittaa kasteen.

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku