Suunnitelma 2022

Hyväksytty vuosikokouksessa 22.3.2022

Tukiverkko suomalaisia kirkon jäseniä varten Norjassa

Norjan suomalainen seurakunta toimii Norjassa asuvien ulkosuomalaisten hyväksi ja pyrkii tukemaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenten elämää kristittyinä. Kirkon ulkosuomalaistyön tavoitteiden mukaisesti seurakunta rakentaa tukiverkkoa suomalaisten ja heidän läheistensä kanssa.

Pandemia on lamauttanut myös seurakunnan tilaisuuksien toteuttamisen ja estänyt jäseniä kohtaamasta toisiaan. Näyttää siltä, että toiminnan jälleenrakentaminen voi alkaa vuonna 2022 ja että perinteisten jumalanpalvelusten ja säännöllisen kerhotoiminnan jatkaminen tulee mahdolliseksi.

Suomalaispappi toteuttaa kirkollisia toimituksia eri puolilla Norjaa kohdaten henkilökohtaisesti seurakunnan jäseniä ja heidän läheisiään. Papin pastoraalinen perustyö luo seurakunnan jäsenille erityisen mahdollisuuden kokea iloa juhlahetkissä ja löytää lohtua surussa.

Jäsenprojekti päättyy, mutta jäsenkampanjat jatkuvat

Seurakunta toimii uskonnollisena yhteisönä Norjan lainsäädännön ja valtion viranomaisten määräysten mukaisesti. Kulttuuriministeriön kesällä 2016 yllättäen päättämä muutos tukikäytäntöön vaikuttaa edelleen suuresti seurakunnan viralliseen jäsenmäärään. Vuoden 2021 alussa voimaan tullut uusi Norjan uskontolaki edellyttää, että norjalaisen uskonnollisen yhteisön jäseneksi ilmoittautuminen tapahtuu henkilökohtaisesti. Viiden ja puolen vuoden aikana (syksy 2016, vuodet 2017, 2018, 2019, 2020 ja 2021) jäsenrekisteriin on kirjattu vahvistus 2 571 jäseneltä, mikä on noin 62 % vuonna 2016 hyväksytystä jäsenmäärästä.

Vuoden 2021 syyskuussa aloitettu jäsenprojekti päättyy maaliskuun lopussa. Projektin aikana kehitetyt tavat ottaa yhteyttä Norjassa asuviin suomalaisiin kirkon jäseniin ja huolehtia kirkonkirjojen pitämisestä ajan tasalla voidaan hyödyntää, koska jäsenrekisterin ylläpidosta tulee osa seurakunnan toimistossa tapahtuvaa säännöllistä työtä. Tulevaisuudessa on erityisen tärkeää tiedottaa Norjaan muuttaville suomalaisille seurakunnan jäsenyyden tuomista mahdollisuuksista, joten jäsenkampanjat Norjaan muuttaneille tulevat osaksi toimiston perustyötä.

Kirkkohallituksen ulkosuomalaistyön yksikön toimittaman luettelon perusteella seurakunnan toimisto lähettää tervetulokirjeen jokaiselle Norjaan muuttavalle Suomen kirkon jäsenelle. Muuttajille korostetaan, että Norjassa ei ole kirkollisveroja ja että Norjan säännösten vuoksi veronmaksajalla ei ole mahdollisuutta välttää uskonnollista osuutta. Veroissa jo maksettu tukiosuus palautuu suomalaisten kirkon jäsenten hyödyksi vain silloin, kun vakituisesti Norjassa asuva ilmoittautuu jäseneksi Norjan suomalaisessa seurakunnassa.

Organisaation kehittäminen ja uusien työntekijöiden rekrytointi

Vuoden 2022 aikana kirkkoneuvosto jatkaa aiemmin aloitettua seurakunnan työn ja toiminnan kehittämistä. Tavoitteena on uudistaa seurakunnan organisaatiota siten, että se palvelee entistä paremmin jäseniä eri puolilla Norjaa heidän erilaisissa elämäntilanteissaan.

Kirkkoneuvoston työskentelyissä tarkastelun kohteena ovat myös seurakunnan säännöt, joten vuosikokouksessa voidaan ehdottaa muutoksia niihin. Mikäli mahdollista, uudistukset otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana. Samalla pyritään rekrytoimaan kaksi uutta työntekijää, jotka tekevät työtään suomalaispapin rinnalla vastaten omista tehtäväalueistaan kirkkoneuvostolle. Kevään aikana rekrytoitaisiin seurakuntakoordinaattori ja syksyn kuluessa viestintävastaava. Vuoden 2023 alusta lähtien seurakunnalla olisi kolme päätoimista työntekijää.

Jumalanpalveluksia ja tapahtumia jälleen eri puolilla Norjaa

Suomalaispappi toteuttaa jumalanpalveluksia ja muita kirkollisia tapahtumia vuoden aikana mahdollisuuksien mukaan. Hän jatkaa yhteistyön kehittämistä suomalaisten seurojen ja norjalais-suomalaisten yhdistysten kanssa eri puolilla Norjaa. Tässä työssä seurakuntakoordinaattori tulee omalla panoksellaan tukemaan seurakunnan työn kehittymistä. Tavoitteena on löytää uusia tapoja tukea eri seuduilla asuvia suomalaisia ja heidän läheisiään.

Oslossa voitaneen järjestää suomalaisia jumalanpalveluksia jälleen joka kuukausi. Muissa Norjan suurimmissa kaupungeissa (Tromssa, Bergen, Trondheim ja Stavanger) pyritään palauttamaan pandemiaa edeltänyt jumalanpalvelusten lukumäärä. Finmarkussa toteutetaan marras–joulukuulla perinteiset adventtikirkot. Kesällä järjestetään kirkkohetkiä ulkona luonnossa yhdessä eri paikkakuntien Suomi-yhdistysten kanssa ja yhteistyössä Norjan kirkon kanssa.

Oslossa kokoontuu joka viikko vauvakerho ja Bergenissä joka toinen viikko lastenkerho. Tromssassa edistetään suunnitelmia saada aikaan uutta säännöllistä toimintaa mm. lapsiperheille. Suomalainen kuoro Oslossa jatkaa harjoituksia, mikäli sille löydetään uusi johtaja. Torstaikerho jatkaa kokoontumisia Oslossa joka kuukausi.

Vuonna 2022 edistetään mahdollisuuksia kokea sellaista kristillistä läsnäoloa, joka luo toivoa, herättää uskoa ja auttaa rakastamaan.