Suunnitelma 2023

Hyväksytty vuosikokouksessa 28.3.2023

Seurakunta Suomen kirkon jäseniä varten Norjassa

Norjan suomalainen seurakunta toimii Norjassa asuvien suomalaisten hyväksi ja tukee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenten elämää kristittyinä. Suomen kirkon ulkosuomalaistyön tavoitteiden mukaisesti seurakunta rakentaa tukiverkkoa suomalaisten ja heidän läheistensä kanssa.

Uusi organisaatio ja uusia päätoimisia työntekijöitä

Vuoden 2023 aikana kirkkoneuvosto vie päätökseen seurakunnan kehitysprojektin, jonka tavoitteena on uudistaa organisaatio palvelemaan entistä monipuolisemmin eri puolilla Norjaa asuvia jäseniä heidän erilaisissa elämäntilanteissaan.

Norjan seurakunnassa työskentelee vuonna 2023 kolme päätoimista työntekijää: Suomalaispappi, viestintävastaava ja seurakuntakoordinaattori. He työskentelevät läheisesti yhdessä seurakunnan tilaisuuksien järjestämiseksi ja jäsenten hyväksi. Jokainen työntekijä vastaa omasta tehtäväalueestaan kirkkoneuvostolle.

Yhdessä kirkkoneuvoston kanssa työntekijät laativat vuoden 2023 kuluessa muun muassa seurakunnan viestintäsuunnitelman. Samalla pohditaan seurakunnan strategisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Näkökulmia tähän työskentelyyn avautuu kristillisten arvojen perustalta. Vastuu koko luomakunnan hyvinvoinnista ja kysymykset ihmisen moraalista ovat aikamme haasteita. Norjan seurakunta rakentaa yhdessä jäsentensä kanssa turvallista tulevaisuutta. Myös vuonna 2023 seurakunnan elämässä edistetään mahdollisuuksia kokea sellaista kristillistä läsnäoloa, joka luo toivoa, herättää uskoa ja auttaa rakastamaan.

Vakituisten työntekijöiden lisäksi seurakunnalla on tarpeen mukaan palkkiotoimisia ja vapaaehtoisia työntekijöitä, joiden työpanoksella huolehditaan esimerkiksi säännöllisestä kerhotoiminnasta ja jäsenprojekteista. Lisäksi eri puolilla maata toteutettavien suomalaisten jumalanpalvelusten muusikoille maksetaan asianmukaiset palkkiot.

Jumalanpalveluksia ja tilaisuuksia eri puolilla Norjaa

Seurakunta pyrkii toteuttamaan vuonna 2023 yhtä paljon tilaisuuksia kuin ennen pandemiaa. Perinteiset suomalaiset jumalanpalvelukset kirkkokahveineen erityisesti ennen joulua ja säännöllisen kerhotoiminnan järjestäminen suurissa kaupungeissa merkitsevät paljon Norjassa asuville suomalaisille.

Suomalaispappi suunnittelee yhdessä viestintävastaavan ja seurakuntakoordinaattorin kanssa jumalanpalveluksia ja muita kirkollisia tilaisuuksia vuoden 2023 aikana eri puolille Norjaa. Yhteistyötä jatketaan suomalaisten seurojen ja norjalais-suomalaisten yhdistysten kanssa. Tavoitteena on löytää ajanmukaisia tapoja tukea eri seuduilla asuvia suomalaisia ja heidän läheisiään.

Jumalanpalvelusten lisäksi Norjan suomalaispappi matkustaa kirkollisia toimituksia varten eri puolille maata. Tämä papin perustyö kohtaa seurakunnan jäsenet ja heidän läheisensä henkilökohtaisesti ja luo heille erityisen mahdollisuuden kokea iloa juhlahetkissä ja löytää lohtua surussa omalla äidinkielellään.

Vuoden 2023 aikana Norjan suomalaispappi osallistuu Suomen Kirkkohallituksen ulkosuomalaistyön toimiston projektiin, joka aloitettiin kesällä 2022. Yhdessä muiden Euroopan maiden kirkollisten työntekijöiden kanssa sekä seminaareissa että työryhmissä luodaan uusia tapoja huomioida ulkomailla opiskelevat ja työskentelevät nuoret aikuiset. Tilastojen mukaan noin puolet ulkomailla koko tutkintonsa opiskelevista palaa Suomeen, joten tietoisuuden lisääminen lähimmän suomalaisen seurakunnan läsnäolosta ja tarjoamasta tuesta korostuu myös Norjassa.

Oslossa järjestetään suomalaisia jumalanpalveluksia kerran kuussa loma-aikoja lukuunottamatta. Muissa Norjan suurimmissa kaupungeissa (Tromssa, Bergen, Trondheim ja Stavanger) jumalanpalveluksia järjestetään pari–kolme kertaa. Finmarkussa toteutetaan marras–joulukuulla perinteiset adventtikirkot. Kesällä järjestetään kirkkohetkiä ulkona luonnossa yhdessä eri paikkakuntien Suomi-yhdistysten ja Norjan kirkon seurakuntien kanssa.

Joka viikko kokoontuvat vauvakerho Oslossa ja lastenkerho Bergenissä. Tromssaan suunnitellaan tilaisuuksia, joihin kutsutaan erityisesti lapsiperheitä.

Suomalaisten lauluiltoja Oslossa jatketaan palkkiotoimisen ohjaajan johdolla, tavoitteena on muodostaa ryhmästä suomalainen kuoro. Torstaikerho jatkaa kokoontumisia Oslossa noin kerran kuussa.

Jäsenkampanjat Norjaan muuttavien suomalaisten tavoittamiseksi

Seurakunta toimii Norjan lainsäädännön ja valtion viranomaisten määräysten mukaisesti rekisteröitynä uskonnollisena yhteisönä. Norjassa 1.1.2021 voimaan tullut uusi uskontolainsäädäntö edellyttää, että ilmoittautuminen norjalaisen uskonnollisen yhteisön jäseneksi tapahtuu henkilökohtaisesti. Siksi seurakunnan toimisto ottaa neljä kertaa vuodessa yhteyttä kirjeitse ja puhelimitse Norjaan äskettäin muuttaneisiin Suomen kirkon jäseniin.

Vuoden 2021 syyskuun alusta vuoden 2022 maaliskuun loppuun toteutetun jäsenprojektin aikana kehitetyt tavat ottaa yhteyttä Norjassa asuviin suomalaisiin kirkon jäseniin ja huolehtia kirkonkirjojen pitämisestä ajan tasalla auttavat toteuttamaan jäsenkampanjat ja ylläpitämään jäsenrekisteriä osana seurakunnan toimistossa tapahtuvaa säännöllistä työtä.

Kirkkohallituksen ulkosuomalaistyön yksikön toimittaman luettelon perusteella seurakunnan toimisto lähettää tervetulokirjeen jokaiselle Norjaan muuttavalle Suomen kirkon jäsenelle. Muuttajille korostetaan, että Norjassa ei ole erillistä kirkollisveroa ja että Norjan lainsäädännön vuoksi valtio tukee taloudellisesti kaikkia rekisteröityjä uskonnollisia organisaatioita. Veroissa jo maksettu tukiosuus palautuu suomalaisten kirkon jäsenten hyödyksi vain silloin, kun vakituisesti Norjassa asuva on ilmoittautunut myös Norjan suomalaisen seurakunnan jäseneksi.