Norjan suomalainen seurakunta on Norjan valtion lainsäädännön puitteissa toimiva uskonnollinen yhteisö, joka vastaa itsenäisesti toiminnastaan ja taloudestaan. Seurakunta perustettiin 23.3.1994 ja sen kotipaikka on Oslo.

Norjan suomalaisen seurakunnan jäseninä voivat olla ne Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet, joiden vakituinen asuinpaikka on Norjassa.

Suomalaisen seurakunnan ylin päättävä elin on vuosikokous. Se kokoontuu vähintään kerran vuodessa maaliskuun loppuun mennessä.

Vuosikokousten välillä seurakunnan toiminnasta päättää kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvoston tehtävänä on valita suomalaispappi yhdessä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksen kanssa, huolehtia vuosikokouksen päätösten toimeenpanosta, päättää seurakunnan toiminnasta ja valvoa taloudenhoidon lainmukaisuutta.