Tukiverkkosi Norjassa

Norjan suomalainen seurakunta rakentaa tukiverkostoa, joka tukee ja auttaa suomalaisten ja heidän läheistensä elämää eri puolilla Norjaa. 

Seurakunta on osa Suomen ev.-lut. kirkon ulkosuomalaistyötä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä Se perustettiin vuonna 1994 Norjan ja Suomen valtioiden ja kirkkojen edustajien neuvottelujen tuloksena. Se toimii Norjan lainsäädännön määrittelemänä uskonnollisena yhteisönä koko maan alueella.

Tapahtumia eri puolilla Norjaa

Seurakunnan toimisto sijaitsee Oslossa, mutta seurakunta toimii koko Norjassa.

Norjan suomalainen seurakunta uskonnollinen yhteisö, joka toimii Norjassa asuvien ulkosuomalaisten hyväksi ja pyrkii tukemaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenten elämää kristittyinä. Kirkon ulkosuomalaistyön tavoitteiden mukaisesti seurakunta rakentaa kristillistä tukiverkkoa norjansuomalaisten ja heidän läheistensä keskuudessa.
Norjassa asuu yli 6400 suomalaista, kolmannes heistä Oslon seudulla. Suomalaisia asuu lukumääräisesti paljon eteläisen Norjan muissa suurissa kaupungeissa (Bergen, Stavanger, Trondheim). Pohjoisen Norjan alueella suomalaisia asuu suhteessa muuhun väestöön enemmän kuin etelässä (Tromssa ja Finnmark).

Järjestämme jumalanpalveluksia yhteistyössä Suomi-yhdistysten ja -seurojen kanssa eri puolilla maata. Keväällä 2017 Oslossa aloittivat toimintansa vauvakerho ja torstaikahvit. Seurakunnan lauluryhmä on osallistunut jumalanpalveluksien toteuttamiseen Oslossa. 

Suomalaispappi matkustaa pyydettäessä esimerkiksi kastamaan, vihkimään tai siunaamaan hautaan kaikkialla Norjassa. Ilmoitus kirkollisista toimituksista kuten kasteesta, avioliittoon vihkimisestä ja hautaan siunaamisesta toimitetaan jäsenen omaan kotiseurakuntaan Suomessa. 

Suomalaispappi Päivi Aikasalo Oslossa helmikuussa 2024.
Suomalaispappi Päivi Aikasalo Oslossa helmikuussa 2024.