Tukiverkkosi Norjassa

Norjan suomalainen seurakunta rakentaa tukiverkostoa, joka tukee ja auttaa suomalaisten ja heidän läheistensä elämää eri puolilla Norjaa. 

Suomalainen seurakunta on osa Suomen ev.-lut. kirkon ulkosuomalaistyötä. Seurakunta perustettiin vuonna 1994 Norjan ja Suomen valtioiden ja kirkkojen edustajien neuvottelujen tuloksena. Se toimii Norjan lainsäädännön määrittelemänä rekisteröimättömänä uskonnollisena yhteisönä koko maan alueella.

Tapahtumia eri puolilla Norjaa

Seurakunnan toimisto sijaitsee Oslossa, mutta seurakunta toimii koko Norjassa.

Norjan suomalainen seurakunta uskonnollinen yhteisö, joka toimii Norjassa asuvien ulkosuomalaisten hyväksi ja pyrkii tukemaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenten elämää kristittyinä. Kirkon ulkosuomalaistyön tavoitteiden mukaisesti seurakunta rakentaa kristillistä tukiverkkoa norjansuomalaisten ja heidän läheistensä keskuudessa.
Norjassa asuu yli 6400 suomalaista, kolmannes heistä Oslon seudulla. Suomalaisia asuu lukumääräisesti paljon eteläisen Norjan muissa suurissa kaupungeissa (Bergen, Stavanger, Trondheim). Pohjoisen Norjan alueella suomalaisia asuu suhteessa muuhun väestöön enemmän kuin etelässä (Tromssa ja Finnmarkin läänin kunnat).

Järjestämme jumalanpalveluksia yhteistyössä Suomi-yhdistysten ja -seurojen kanssa eri puolilla maata. Keväällä 2017 Oslossa aloittivat toimintansa vauvakerho, seniorikahvit ja kokkailuiltamat. Seurakunnan lauluryhmä toimii aktiivisesti ja osallistuu jumalanpalveluksien toteuttamiseen Oslossa. 

Suomalaispappi matkustaa pyydettäessä esimerkiksi kastamaan, vihkimään tai siunaamaan hautaan kaikkialla Norjassa. Ilmoitus kirkollisista toimituksista kuten kasteesta, avioliittoon vihkimisestä ja hautaan siunaamisesta toimitetaan jäsenen omaan kotiseurakuntaan Suomessa. 

Pastori Anssi Elenius adventtikirkossa Hamarissa vuonna 2016.
Pastori Anssi Elenius adventtikirkossa Hamarissa vuonna 2016.