Uutislistaukseen

Uusi kirkkoneuvosto valittu

Vaalitoimikunnan jäsenet Katri Pöysä ja Raija Munsterhjelm ovat iloisia, että kirkkoneuvostoon tuli jäseniä...

Norjan suomalaisen seurakunnan kirkonkokous valitsi uuden kirkkoneuvoston torstaina 2.11.2017. Nyt valitun kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta.

Kirkkoneuvostossa jatkavat Riitta Helgestad Hamarista, Hanna Karlsson Ullensakerista ja Birgit Tirkkonen Toft Oslosta.

Uusiksi jäseniksi valittiin Kirsti Kuosa Tromssasta ja Minna Laru Trondheimista.

Varajäseninä jatkavat Maarit Garvo Vesisaaresta ja Tarja Kröger Oslosta.

Kirkkoneuvoston pysyvä jäsen on suomalaispappi Anssi Elenius.

Vaalitoimikunnan jäsenet Katri Pöysä ja Raija Munsterhjelm (kuvassa) iloitsivat siitä, että kiinnostus seurakunnan luottamustoimia kohtaan on suurta.

– Oli hienoa huomata, että ihmiset olivat innoissaan ja halukkaita lähtemään mukaan luottamustehtäviin, Raija Munsterhjelm sanoi.

– Upeaa, että kirkkoneuvostoon saatiin ensimmäistä kertaa edustajat Tromssasta ja Trondheimista. Seurakunta toimii koko Norjassa, ja se näkyy kirkkoneuvoston kokoonpanossa, Katri Pöysä mietti.

Kirkonkokous ojensi kukat Heidi Leelle ja Taina Törnströmille. Heidi on kantanut vastuuta kirkkoneuvostossa kymmenen vuoden ajan. Taina on useaan eri otteeseen ollut Norjan suomalaisen seurakunnan kirkkoneuvostossa.


Taina Törnström ja Heidi Lee saivat kiitokseksi kukkia. 

3.11.2017 10.57